براساس قانون شوراهای اسلامی شهرها، هر یکسال رئیس شورای اسلامی هرشهر براساس انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی انتخاب می شود. ✅دراین راستا عصر امروز سه شنبه۹۹/۶/۴ ، آقای مهدی سرگلزایی برای دومین بار براساس انتخابات هیئت رئیسه که در صحن شورای شهرزابل برگزارگردید ، با رای قاطع اعضای شورا،بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرزابل، آقای احمد […]

ادامه مطلب...