کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر زابل به ریاست سرکارخانم بتول بارانی رئیس کمیسیون وبا حضور رئیس شورای اسلامی شهر،شهردار، اعضای کمییسبون بانوان ،تعدادی از بانوان و جمعی از مدیران و‌ پرسنل معاونت خدمات شهری ،معاونت عمرانی ،مالی ،درآمد و مجری پروژه آبنماهای پارک بانوان ،تشکیل جلسه داد. دراین جلسه ابتدا رئیس کمیسیون بانوان ضمن عرض […]

ادامه مطلب...

گروه اعزامی ازبنیاد مستضعفان کشور به شهرستان زابل عزیمت نمودند. پیرو سفر جناب آقای فتاح ریاست محترم بنیاد مستضعفان کشور به زابل ،نماینده ایشان جناب آقای مهندس هاتف مدیر عامل محترم شرکت اسکان جهت پیگری مصوبات سفر جناب آقای فتاح باتفاق هیأت همراه در مورخه ۱۶مهرماد۱۴۰۲ وارد زابل گردید. گروه اعزامی از بنیاد مستضعفان کشور […]

ادامه مطلب...