بانوان سالمند مرکز شهید خدری زابل برای اولین بار در بعدازظهر ۸/۸/۱۴۰۱ به اردوی زیارتی ؛تفریحی مشهد مقدس اعزام شدند این اردوی ۳ روزه به همت شهردارزابل و کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهرزابل صورت پذیرفته است .  

ادامه مطلب...