تعامل و وحدت رویه مدیران شهری با مسئولین ادارات و دستگاههای دولتی نقش مهمی در پیشرفت و توسعه شهر دارد.. -دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار زابل با رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل. -این دیدار که ظهر امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۲۰ در محل دفتر حاج آقای صیادی ریاست محترم اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل صورت […]

ادامه مطلب...

ارائه طرح المان کبدی توسط آقای پیری دبیر هیات کبدی شهرستان زابل در صحن شورای اسلامی شهر زابل . -اعضای شورای اسلامی شهر جهت ساخت،جانمایی و استقرار این المان در سطح شهر زابل حمایت خودرااعلام نمودند. – گفتنی است منطقه سیستان در حوزه کبدی از استعدادهای برتر می باشد و حمایت این ورزش باید یکی […]

ادامه مطلب...