ظهر امروز ۶ فروردین ۹۹ سرکارخانم بزی ،مسئول کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر زابل از روند آسفالت خیابان هیرمندشمالی بازدید نموده و بر کیفیت و بهینه تر شدن آسفالت معابرتاکید نمودند.

ادامه مطلب...

در دومین روز ازسال جدید، رئیس شورای اسلامی شهرزابل بهمراه رئیس سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری زابل ازرونداجراء ضدعفونی نمودن معابرخیابانهای : هیرمند ازتقاطع خیابان شهید ژیانی وچهارراه پادگان به طرف چهارراه زهک و هیرمندجنوبی، بازدید بعمل آوردند.. دراین بازدید ،به پرسنل سازمان آتش نشانی که درحال ضد عفونی نمودن معابر هستند، از طرف […]

ادامه مطلب...