بازدید رئیس شورای اسلامی شهر بهمراه شهردار و مسئولین مربوطه از پروژه های عمرانی سطح شهرزابل بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از محل احداث غرفه های دستفروشان -با هدف ساماندهی دست فروشان ، شهرداری زابل در حال احداث غرفه هایی در محل پارکینگ سابق واقع در خیابان شهید پهلوان می باشد. -در این بازدید آخرین […]

ادامه مطلب...