بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرای پروژه های عمرانی شهرداری زابل

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرای پروژه های عمرانی اخیر شهرداری زابل

بازدید مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهر و مسئول اداره طرح های عمرانی شهردار ی زابل از روند بهسازی وجدولگذاری کوچه باقری سی ام(کوچه دارالمؤمنین) و اجرای بتون دکوراتیو پارک محله ای مدرس هجدهم

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر زابل از روند اجرای پروژه جمع آوری آبهای سطحی خیابان حافظ

 

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرای بهسازی پارک محله ای بلوار مدرس