تخفیف ۵۰ درصدی جریمه ایران خودرو دیزل برای شهرداری زابل

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل دردیدار با آقای دکتر سعید لیلاز قائم مقام ایران خودرو دیزل ۵۰ درصد تخفیف بابت جریمه شهرداری گرفتند که  مقرر گردیدبا توجه به اینکه در سال ۱۳۸۶شهرداری زابل از ایران خودرو دیزل ۱۲دستگاه اتوبوس به ارزش دویست هشتاد و یک میلیون تومان خریداری نموده و هیچگونه پرداختی نداشته، شهرداری مبلغ چهار میلیارد و سیصد و چهل میلیون تومان جریمه گردیده، که در این دیدار با قول مساعد دکتر سعید لیلاز مقرر گردید بیش از پنجاه درصد مبلغ جریمه کسر گردد.