اعضای شورای اسلامی شهرزابل هتک حرمت به ساحت مقدس پیغمبر را محکوم نمودند.

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

اعضای شورای اسلامی شهر زابل ؛ هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر مهربانی ها توسط دولت سخیف فرانسه را محکوم نمودند ؛ متن پیام بشرح ذیل میباشد:

-توهین به مقدسات مسلمانان و سایرمومنین به ادیان الهی که از تفکرات جاهلی نشئت میگیرد را محکوم مینمائیم .

-این جاهلان بایدبدانند که به فضل پروردگار نور رحمت رسول اعظم (ص) هرروز بر جان دلها بیشتر تابیده خواهد شد و موج گرایش به اسلام هرروز درجهان بیشتر وکسانی که گرفتار عصبیت و تنگ نظری هستند هرروز در نزد افکارعمومی جهان محکوم تر خواهندشد.

 

مهدی سرگلزایی – رئیس شورای اسلامی شهرزابل