رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل دردیدار با آقای دکتر سعید لیلاز قائم مقام ایران خودرو دیزل ۵۰ درصد تخفیف بابت جریمه شهرداری گرفتند که  مقرر گردیدبا توجه به اینکه در سال ۱۳۸۶شهرداری زابل از ایران خودرو دیزل ۱۲دستگاه اتوبوس به ارزش دویست هشتاد و یک میلیون تومان خریداری نموده و هیچگونه پرداختی نداشته، شهرداری مبلغ […]

ادامه مطلب...

مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهرزابل ازموارد ذیل بازدیدنمودند: -نظارت بر تهیه ۵۰۰ اصله نهال برای توسعه فضای سبز محلات اسلام آباد و حسین آباد توسط شهرداری زابل. -دیدار رئیس شورای اسلامی شهر با پرسنل سختکوش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زابل جهت ابراز خداقوت، تقدیر از زحمات آنان و بررسی چگونگی خدمات […]

ادامه مطلب...