بازدید رئیس شورای اسلامی شهر از کارهای عمرانی سطح شهرزابل

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهر بهمراه محمد پودینه معاون عمران و شهرسازی شهرداری از کارهای عمرانی سطح شهر بازدید وبر روند تسریع در کارها تاکید نمودند.