مهدی سرگلزایی رئیس شورای اسلامی شهر بهمراه محمد پودینه معاون عمران و شهرسازی شهرداری از کارهای عمرانی سطح شهر بازدید وبر روند تسریع در کارها تاکید نمودند.

ادامه مطلب...