رئیس جدید شورای اسلامی شهر زابل انتخاب شد

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

براساس قانون شوراهای اسلامی شهرها، هر یکسال رئیس شورای اسلامی هرشهر براساس انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی انتخاب می شود.

✅دراین راستا عصر امروز سه شنبه۹۹/۶/۴ ، آقای مهدی سرگلزایی برای دومین بار براساس انتخابات هیئت رئیسه که در صحن شورای شهرزابل برگزارگردید ، با رای قاطع اعضای شورا،بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرزابل، آقای احمد میر بعنوان نایب رئیس و سرکار خانم مریم بزی بعنوان منشی شورای اسلامی شهرزابل ، انتخاب گردیدند.