کمپین #زباله_نریزیم ، توسط جمعی از بانوان فعال اجتماعی شهرستان زابل صبح امروز ، برگزار گردید.. ✅این کمپین که به همت کمیسیون بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر و با همکاری شهرداری زابل و جمعی ازبانوان فعال اجتماعی با هدف فرهنگ سازی جهت حفظ نظافت و پاکیزگی محیط زندگی ، راه اندازی گردید ،صبح […]

ادامه مطلب...

مشروح نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل بمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار. -دراین نشست، ابتدااحمدمیرریاست شورای اسلامی شهرضمن خیرمقدم به خبرنگاران واصحاب رسانه فرارسیدن عیدولایت وروزخبرنگارراتبریک گفت،وبیان داشت شمااصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم ومسئولین هستید وهمواره درتمامی ایام شهرداری رایارویاوربوده ایدوامیدواریم درادامه نیزباقلمهایتان پیام آورروشنگری وآگاهی دادن به شهروندان محترم درتمام […]

ادامه مطلب...