کمیسیون فرهنگی شورای شهر تشکیل جلسه داد

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

جلسه کمیسیون امور فرهنگی شورای اسلامی شهر زابل در خصوص نامگذاری و تغییر نام معابر و میادین سطح شهر براساس بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها ،صبح امروز ۹۹/۳/۱۳ در محل دفتر شورای اسلامی ،برگزار گردید.

دراین جلسه، مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص اسامی معابر و میادین پیشنهادی سطح شهر زابل باتفاق اعضای کمیسیون، تصمیمات مورد نظر اتخاذ گردید.