جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با اعضای دفاتر تسهیلگری محلات هدف حاشیه شهر بعدازظهر امروز ۹۹/۲/۲۲ در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر زابل ،برگزار گردید.. دراین جلسه که اعضای شورای اسلامی شهر،معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی شهرداری ،مسئول دبیرخانه ستاد باز آفرینی و اعضای دفاتر تسهیلگری محلات هدف حاشیه شهر زابل، حضورداشتند ،پیرامون […]

ادامه مطلب...

این جلسه که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر،رییس کمیسییون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر،تعدادی ازمدیران ارشد بانک تجارت ومدیران شهرداری زابل ،صبح امروز ۹۸/۲/۲۰ در محل دفتر شهردار صورت پذیرفت ،پیرامون همکاری متقابل شهرداری و بانک تجارت درراستای وصول مطالبات شهرداری زابل ،بحث و تبادل نظرگردید.

ادامه مطلب...