دیدار شماری از اعضای جامعه معلولین سیستان با رئیس شورای اسلامی شهر وشهردارزابل

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

در این دیدار که با هدف کمک به حل درخواست ها و موارد مربوط به جامعه معلولین برگزار شد رئیس شورای اسلامی شهر درراستای آمادگی و همکاری لازم در این زمینه ،سخنان مبسوطی بیان داشت. همچنین شهردار زابل اظهار نمود : برای کمک به اوقات فراغت این عزیزان و مناسب سازی محیط دفتر جامعه معلولین ،همکاری لازم را خواهیم داشت ،همچنین ایشان در ادامه بیان نمود :همه ادارات طبق قانون میبایست قابلیت دسترسی آسان برای معلولین را داشته باشند و به ساختمانهای اداری که قابل دسترسی برای مراجعه این عزیزان نباشد ،پایانکار داده نمیشود.