آغاز بکار پروژه های عمرانی شهرداری زابل

  • نوشته شده توسط: ravabet
  • دسته : اخبار

حسب مصوبه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر زابل ؛پروژه بازسازی ؛ اصلاح هندسی و تملک حاشیه میدان کارگر و بلوار شهید حیدر شهرکی با متراژ ۲۸۰۰ مترمربع واعتباری بالغ بر ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پروژه جدولگذاری بلوار دانشگاه با متراژ ۶۱۰متر و اعتباری بالغ بر ۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰ریال آغاز گردید .