پاکسازی ورودیهای شهرزابل آغاز گردید.

  • نوشته شده توسط: modirsite
  • دسته : اخبار

صبح ۹۸/۸/۱۶ مدیران و پرسنل شهرداری زابل طبق برنامه ریزی انجام شده ،بهمراه رئیس شورای اسلامی شهر  نسبت به پاکسازی و تسطیح اراضی ورودی شهر دربلواردانشگاه که محل انباشت زباله ، ضایعات و نخاله های دپو شده بود،اقدام‌نمودند.

🔺این اقدام دردیگر ورودیهای شهر هم ،صورت می پذیرد.