درراستای پیگیریهای انجام شده صبح پنجشنبه   ۲۱شهریور۹۸  معاون محترم عمران و توسعه امور شهری وروستایی وزارت کشور ورئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوربهمراه مدیرکل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری ؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان ؛دکتر دهمرده نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی ؛رئیس شورای اسلامی شهرزابل ؛شهردارزابل ؛ شهرداران و […]

ادامه مطلب...

-براساس قانون شوراهای اسلامی شهرها، هر یکسال رئیس شورای اسلامی هرشهر براساس انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی انتخاب می شود. -دراین راستا عصر روز سه شنبه ۹۸/۶/۵، آقای احمد میر برای دومین سال متوالی براساس انتخابات هیئت رئیسه که در صحن شورای شهرزابل برگزارگردید ، با رای قاطع اعضای شورا،بعنوان رئیس شورای اسلامی شهرزابل، انتخاب […]

ادامه مطلب...