بمناسبت گرامیداشت نهم مهرماه روز سالمند، اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری زابل با سالمندان مرکز نگهداری سالمندان شهید خدری ،دیدار داشتند. دراین دیدار ضمن اهداء شاخه گل به سالمندان و جویای احوال آنان با مسئول این مرکز در خصوص چگونگی تهیه ملزومات مورد استفاده سالمندان و هزینه های لازم بحث و گفتگو گردید،همچنین […]

ادامه مطلب...