متن تست

ادامه مطلب...

رئیس شورا

نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر ساعت ۱۶ مورخ ۹۷/۶/۵ برگزار گردید در ابتدای جلسه انتخابات هیات رئیسه شورای اسلامی شهر برگزار گردید که باتفاق آراء آقای احمد میر بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر سرکار خانم مریم بزی بعنوان نائب رئیس و آقای مهدی سرگلزایی بعنوان منشی شورای اسلامی شهر بمدت یکسال انتخاب شدند […]

ادامه مطلب...