کمیسیون عمران و توسعه شهری(دوره ششم)

رئیس کمیسیوه عمران -آقای مسعود پودینه

-اولین جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرزابل به ریاست آقای مسعود پودینه ،نایب رییسی سرکار خانم بارانی ، حاج آقای میرزایی بعنوان منشی کمیسیون و باحضور مسئول اداره طرحهای عمرانی شهرداری و کارشناسان عمران در مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷در محل دفتر اداره عمران برگزار گردید.

-دراین جلسه ضمن بازدید از ماشین آلات ،در خصوص مسائل و مشکلات عمرانی شهرداری از جمله :ماشین آلات و وسایط نقلیه ، مصالح و … بحث و تبادل نظر گردید ..همچنین در خصوص رفع مشکلات موجود جهت انجام کارهای عمرانی در سطح شهر پیشنهادات و راهکارهایی از سوی حاضرین، ارائه ودردستور کار اداره طرحهای عمرانی شهرداری قرارگرفت.

جلسه شماره ۱ در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای مسعود پودینه بعنوان رئیس ، خانم بتول بارانی بعنوان    نائب رئیس و آقای محمدحسین میرزایی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا”آقای مهدی سارانی ، آقای میثم جهانتیغ، آقای حامد شهرکی مقدم و حمیدرضا بزی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند.

۲-مقرر گردید اداره عمران شهرداری نیروهای زیر مجموعه خود را جهت انجام کارهای عمرانی بصورت گروهی انجام شود.

۳-مقرر گردید با پی گیری های صورت گرفته یک دستگاه پژو ۴۰۵ به اداره عمران جهت انجام امورات محوله تحویل داده شود.

۴-پیشنهاد گردید معاونت عمران شهرداری جهت درآمدزایی شهرداری در خصوص فروش آسفالت و تولید قطعات بتنی و بلوک جدولی برنامه ریزی و اقدام نماید.

جلسه شماره ۲ در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-مقرر گردید تمام کنده کاریهای شرکت گاز برای آسفالت آماده شود.

۲-مقرر گردید تمام کارهای انجام شده عمران با نقشه و نظریه کارشناسی انجام شود.

۳-مقرر گردید کوچه هایی که تمام عوارض شهرداری خود را به روز تصفیه کرده اند در اولویت آسفالت و فضای سبز قرار بگیرند.

۴-مقرر گردید آقای خداداد هاشمی به عنوان مسئول کارخانه معرفی گردد.

جلسه شماره ۳ در تاریخ ۸/۸/۱۴۰۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

با توجه به نیاز و ضرورت منطقه و لزوم توجه به توسعه و عمران شهری ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت     به احداث کارخانه آسفالت برنامه ریزی و اقدام نماید.

جلسه شماره۴ در تاریخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-مقرر گردید شهرداری به منظور تولید بیشتر کارخانه آسفالت ،مصالح مورد نیاز را سریعا خریداری نماید.

۲-مقرر گردید شهرداری به تسطیح و آسفالت خیابان شهید باقری به فوریت اقدام نمائید.

۳-مقرر شد شهرداری نسبت به خرید سیمان بمنظور افزایش تولید جدول برای کارگاه تولید و قطعات بتنی برنامه ریزی و اقدام نماید.

۴-پیشنهاد گردید شهرداری به منظور سرعت بخشیدن جدول گذاری و پیاده رو سازی معابر سطح شهر از پیمانکاربخش خصوصی استفاده نماید .

ضمنأ تاکید گردید در صورت اجرای مصوبه فوق ، قوانین و مقررات مربوط لحاظ گردد.

۵-مقرر گردید شهرداری نسبت به تامین نیروی انسانی برای کارگاه تولید قطعات بتنی از نیروهای مازاد سایر واحدها اقدام نماید .

۶-مقرر شد شهرداری نسبت به رفع نواقص بلوار مدرس (آسفالت ، جدول گذاری ،پیاده رو سازی ، فضای سبز و…)به فوریت اقدام نماید .

۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت ضلع غربی بلوار کارگر حد فاصل میدان پدران آسمانی و میدان استاندارد به فوریت اقدام نماید.

۸-مقرر شد شهرداری نسبت به نظارت بیشتر در خصوص حفاری های شرکت گاز و برآورد واقعی هزینه ها از طریق معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری پیگیری و اقدام نماید.

۹-پیشنهاد گردید شهرداری از تلاش ها و زحمات پرسنل پخش آسفالت شهرداری با حضور اعضای کمیسیون عمران ، تقدیر بعمل آید.

۱۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت نوار حفاری بلوار کارگر به قید فوریت اقدام نماید.

جلسه شماره۵ در تاریخ ۱/۹/۱۴۰۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان یعقوب لیث برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت تقاطع بلوار شهید سردار شهرکی و بلوار شهید میرحسینی برنامه ریزی و اقدام نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت ضلع جنوبی بلوار بسیج برنامه ریزی و اقدام نماید.

۴-مقرر شد شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت بلوار شهید سردار حیدر شهرکی (هر دو لاین ) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۵-مقرر گردید شهرداری نسبت به زیرسازی و آسفالت اطراف میدان بسیج برنامه ریزی و اقدام نماید.

۶-مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان پیامبر اعظم (ص) برنامه ریزی و اقدام نماید .

۷- مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت بلوار شهید حسینی طباطبایی ، حد فاصل میدان مادر تا میدان پیامبر اعظم (ص) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۸-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت اطراف میدان مادر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۹-مقرر شد شهرداری نسبت به آسفالت باقیمانده بلوار ارتش برنامه ریزی و اقدام نماید.             

جلسه شماره۶ در تاریخ ۶ /۱۴۰۰/۱۰ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-پیشنهاد گردید شهرداری برای تکمیل مسیر پیاده روی و همچنین مکان شب بازار واقع در ضلع شمالی پارک یعقوب لیث ، نسبت به  انجام  موزاییک و سنگ فرش به منظور ایجاد محیطی سالم و با نشاط  در راستای رفاه عموم شهروندان ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

جلسه شماره۷ در تاریخ۱۰ /۱۴۰۰/۱۱ کمیسیون عمران وتوسعه شهری

۱-مقرر گردید برنامه عملیات عمرانی در سطح شهر تا شب عید به معاون عمران و شهرسازی اعلام نمائید .

۲-مقرر گردید به قید فوریت پروژه های عمرانی در دست اقدام واحد عمران هر چه سریع تر پیگیری و اقدام شود.

۳-مقرر گردید با غچه ها ی مورد نیاز فضای سبز توسط اداره عمران شهرداری اقدام شود.

 

رئیس کمیسیون عمران در سال دوم از شورای ششم آقای حامد شهرکی مقدم انتخاب گردید

کمیسیون  عمران که در سال گذشته (اولین سال از دوره ششم)به مسئولیت آقای مسعودپودینه بودبرای سال دوم باکمیسیون خدمات شهری ادغام گردید.