کمیسیون طرح برنامه و بودجه(دوره ششم)

مهدی سارانی- رئیس کمیسیون طرح وبرنامه و بودجه

کمیسیون طرح وبرنامه و بودجه شورای اسلامی شهر زابل تشکیل جلسه داد.

-اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر به ریاست آقای مهدی سارانی و نایب رئیسی آقای میثم جهانتیغ در محل دفتر شورای اسلامی شهرزابل تشکیل گردید.

-دراین جلسه که سرپرست محترم و مسئولین واحد‌های مختلف شهرداری زابل حضور داشتند در خصوص راههای درآمدزایی شهرداری زابل جهت برون رفت از وضعیت موجود ،بحث و تبادل نظر گردید..

-رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی اظهارداشت:
کلیه واحد‌های شهرداری و سازمانهای تابعه سعی در درآمدزایی حسب قوانین تعریف شده، داشته باشند که یکی از راههای درآمدزایی شهرداری جلب اعتماد و تکریم ارباب رجوع می‌باشد که مردم عوارضات نوسازی و بدهی های معوقه ساخت و ساز خودرا در زمان مورد نیاز پرداخت نمایند ..

-در ادامه این جلسه مسئولین واحدهای شهرداری راهکارهای درآمدزایی واحد مربوطه را ارائه و مقرر گردید در جلسات آتی کمیسیون برنامه و بودجه از حضور اساتید و صاحب نظران هم درراستای پیشبرد اهداف درآمدزایی شهرداری زابل ، استفاده گردد..

جلسه شماره ۱ مورخ  ۲۳/۵/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

۱-جلسه کمیسیون طرح و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در مورخه ۲۳/۵/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ با دعوت کتبی ریاست کمیسیون و  با حضور اعضاءبا تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱-در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون طرح برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای مهدی سارانی بعنوان رئیس ، آقای میثم جهانتیغ بعنوان نائب رئیس و آقای حمیدرضا بزی بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا”آقای محمدحسین میرزایی ، آقای مسعود پودینه ، آقای حامد شهرکی مقدم و خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون می باشند

 

جلسه شماره ۲ مورخ  ۲۴/۵/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

۱ –مقررگردید شهرداری از ظرفیت کارخانه آسفالت شهرداری جهت درآمدزایی استفاده نماید.

۲-مقررگردید شهرداری نسبت به ارائه راههای درآمدی شهرداری و تشویق عموم مردم با راهکارهای مناسب برای پرداخت عوارض نوسازی و کسبی اقدام نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به تمدید و قرارداد غرفه های میدان میوه و تره بار ، واحدهای تجاری شهرداریو منابع درآمدی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اقدام نماید.

۴-مقرر شد شهرداری در حوزه آرامستان و آتشنشانی با ایجاد راه های منابع درآمدی برنامه ریزی اقدام نماید.

۵-مقرر گردید شهرداری از ظرفیت تبلیغات تلویزیون شهری برای کسب راه های درآمدی اقدام نماید.

 

جلسه شماره ۳ مورخ  ۱۵/۶/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

 

۱-نامه شماره ۱۵۴۶۲/۱۴۰۰ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰شهرداری در خصوص بدهی به شرکت ایران خودرو دیزل بابت خرید ۱۸ دستگاه اتوبوس ۱۴۵۷ از اتحادیه اتوبوسرانیهای کشور که از طریق سازمان اتوبوسرانی در سنوات گذشته(سال۱۳۸۶)خریداری گردیده ، در جلسه کمیسیون مطرح وپس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء موافقت گردید شهرداری نسبت به پرداخت اصل بدهی با رعایت قوانین اداری و مالی شهرداری اقدام نماید.

۲-نامه شماره ۱۶۱۶۸مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص تخفیف عوارضات شهرداری به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا و شرایط مالی شهروندان در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء با تخفیف برای ماه اول ۴۰درصد، ماه دوم ۳۰درصد و ماه سوم ۲۰درصد در موارد ذکر شده ذیل موافقت گردید:

۱-صدور پروانه تجاری و مسکونی    ۲- ابقاء اعیانی(پذیره)    ۳-بالکن و پیش آمدگی    ۴- کسب و پیشه                                                       ۵-پروانه دیوار کشی                    ۶-آگهی تجاری            ۷-تعمیرات                    ۸ -خدمات نوسازی

ضمنا”جهت ارج نهادن به مقام والای خانواده شهداءایثارگران و جانبازان(۲۵درصدو بالاتر)از ۱۰درصد تخفیف بیشتر برخودار گردند.

۳-نامه شماره ۱۵۴۰۹ مورخ ۹/۶/۱۴۰۰ شهرداری زابل بانضمام نامه شماره ۵۸۵۴مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۷در خصوص تخفیف پروانه ساختمانی موسسه فرهنگی اجتماعی سجادیه در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء موافقت گردید شهرداری نسبت به تخفیف ۱۰۰درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی (عوارض محلی)موسسه مذکور اقدام و همچنین در خصوص عوارض ملی (عوارض  نوسازی )را وصول نماید.

 

جلسه شماره ۴  مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه وبودجه

 

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۸  شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۵ مورخ  ۱۲/۸/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

۱-نامه شماره ۲۳۴۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/ ۸/۱۴۰۰شهرداری در خصوص افتتاح حساب وکالتی مربوط به معاملات  بورس به منظور خرید سیمان و غیره مطرح و با تفاق آراء موافقت گردید

جلسه شماره ۶ مورخ  ۱۷/۸/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

 

۱-مقرر شد شهرداری نسبت به شناسایی و فعال سازی استعداد های اقتصادی برای کسب درآمد بیشتر و بالقوه کردن منابع مالی ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲- مقرر شد شهرداری نسبت به برگزاری جلسات منظم واحدهای مالی و درآمد و همچنین ارائه گزارش ماهانه        برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به قانون مندکردن و ساماندهی پارکینگ های سطح شهر و همچنین کسب درآمد پایدار برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴- مقرر شد شهرداری نسبت به رایزنی با نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری مطالبات شهرداری و جذب اعتبارات در سطح استانی و ملی ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵-مقرر گردید شهرداری نسبت به فعال کردن طرح ممیزی و راه اندازی سامانه پیام کوتاه جهت دریافت عوارض ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

 

جلسه شماره۷ مورخ  ۱۹ /۸/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

۱- نامه شماره ۲۱۹۲۳ مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۴۰۰ شهرداری منضم به اصلاحیه بهاء خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در سال ۱۴۰۰ مطرح و با اتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره۸ مورخ  ۲۶/۸/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه وبودجه

۱-نامه شماره ۲۴۸۸۸/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ شهرداری منضم به فیش شماره ۲۶۵۹۳۳ مورخ ۱۳/۸/۱۴۰۰ بنام فضه میر شکار متقاضی تقسیط عوارضات ،که در زمان مراجعه جهت انجام عملیات تقسیط کل مبلغ از حساب نامبرده کسر گردیده ، با توجه به درخواست استرداد وجه ما به التفاوت ازسوی متقاضی ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال (دویست و شصت میلیون ریال )مطرح و با اتفاق آراء با استرداد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال ( دویست و شصت میلیون ریال ) موافقت گردید.

جلسه شماره ۹  مورخ ۱/۹/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه وبودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۹ شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

 

جلسه شماره ۱۵  مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و  بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۷ سازمان حمل و نقل شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۱۶  مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه وبودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال های ۱۳۹۶سازمان آتش نشانی شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۱۷  مورخ ۴/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۸ سازمان حمل و نقل شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۱۸  مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال های ۱۳۹۷سازمان آتش نشانی شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره  ۱۹  مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه و بودجه

۱-نامه شماره ۳۵۲۹۴/۱۴۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص تخفیف عوارضات  شهرداری با توجه به  پیش رو بودن ایام الله دهه فجر و مصادف شدن این ایام با میلاد مولود کعبه حضرت علی (ع ) در جلسه کمیسیون  بودجه مطرح و باتفاق آراء با تخفیف عوارضات شهرداری بمدت ۲ ماه متوالی و برای ماه اول  ۴۰ درصد، برای ماه دوم  ۳۰ درصد بشرح ذیل موافقت گردید :

۱-صدور پروانه تجاری و مسکونی       ۲-ابقا اعیانی (پذیره)تجاری و مسکونی        ۳-بالکن و پیش آمدگی        ۴-کسب و پیشه            ۵-پروانه دیوار کشی                              ۶-آگهی تجاری                                              ۷-تعمیرات                           ۸-خدمات نوسازی

 

جلسه شماره  ۲۰  مورخ  ۱۱/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه و بودجه

۱-نامه شماره ۳۶۰۱۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری زابل بانضمام یک جلد تعرفه درآمدی (عوارض محلی) سال ۱۴۰۱ شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی باتفاق آراء مصوب گردید و جهت تایید نهایی به صحن علنی شورا ارسال گردید.

جلسه شماره  ۲۱ مورخ   ۱۱/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه و بودجه

۱-نامه شماره ۳۶۰۱۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری زابل بانضمام یک جلد بهای خدمات  سال ۱۴۰۱ شهرداری زابل در جلسه کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی باتفاق آراء مصوب گردید و جهت تایید نهایی به صحن علنی شورا ارسال گردید.

جلسه شماره  ۲۲ مورخ   ۱۷/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح و برنامه و بودجه

۱-نامه شماره ۲۷۳۰۶/۱۴۰۰ مورخ ۸/۹/۱۴۰۰ شهرداری در راستای اجرای بند ۱۳ ماده ۵۵   قانون شهرداری ها در خصوص حمل متوفی منضم به ۱۲ برگ قرارداد پیشنهادی منعقد شده فی مابین سازمان مدیریت آرامستان ها و پیمانکاران به انضمام مدارک پیوست با هزینه حمل جسد داخل شهر    از بیمارستان تا غسالخانه و سطح شهر به مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ هزار تومان و هزینه حمل جسد خارج از شهر تا سقف ۷ کیلومتر به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ هزار تومان و بیشتر از ۷ کیلومتر به ازای هر کیلومتر  بمبلغ پنج هزار تومان اضافه می گردد و در نهایت ۳۵ درصد کل هزینه حمل متوفی داخل شهربه حساب سازمان و ۶۵ درصد دیگر به پیمانکاران تعلق می گیرد و در خصوص حمل جسد خارج از شهرهای سیستان ۲۰ درصد بحساب سازمان و ۸۰ درصد به حساب پیمانکار پرداخت می گردد ، در جلسه کمیسیون مطرح و باتفاق آراء موافقت گردید.

جلسه شماره ۲۳  مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۹ سازمان حمل و نقل شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

    جلسه شماره ۲۴ /۱۱/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۴۰۰ سازمان حمل و نقل شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۲۵ مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۸ سازمان آتش نشانی شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.

جلسه شماره ۲۶ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰  کمیسیون طرح برنامه و بودجه

۱-مقرر گردید حسابرسی سالیانه سال ۱۳۹۹ سازمان آتش نشانی شهرداری زابل توسط موسسه بهنود حساب دارای شماره ثبت ۲۰۰۶۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۵۶۷۷۷۶۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال طی مدت سه ماه بررسی و عملیاتی گردد و گزارش نهایی تحویل  شورای اسلامی گردد.