کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری (دوره ششم)

دکتر حامد شهرکی مقدم -رئیس کمیسیون خدمات  شهری

کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر زابل تشکیل جلسه داد.
?اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر زابل به ریاست دکتر حامد شهرکی مقدم و نایب رئیسی آقای محمد حسین میرزایی در محل سالن جلسات شورای اسلامی تشکیل گردید ..
?دراین جلسه که اعضای کمیسیون ،سرپرست و معاون خدمات شهری،مسئولین نواحی دوگانه و دیگر واحد‌های مرتبط حضور داشتند در خصوص مسائل و مشکلات موجود خدمات شهری شهرداری بحث و تبادل نظر گردید.
?دکتر حامد شهرکی مقدم رییس کمیسیون خدمات شهری ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تسلیت ایام سوگواری سروروسالارشهیدان ،اظهارداشت: دراین دوره تلاش می کنیم تا متولیان امورشهری تمام شرایط را برای داشتن یک شهر خوب ودرخور شأن مردم نجیب زابل مهیا نموده و شهروندان محترم هم متقابلا با تلاش ، همراهی و مشارکت برای حفظ و نگهداری و همکاری و همیاری با شورا و شهرداری بکوشند ..
?در پایان جلسه کمیسیون خدمات شهری موارد ذیل مصوب گردید:
?تهیه لوازم اولیه کار برای پاکبانان شهرداری (لباس، دستکش، مواد ضد عفونی کننده ، کفش و..)
?ساماندهی واحد اجرائیات شهرداری (پلیس ساختمان) و نظارت جدی بر ساخت و سازهای غیر مجاز..
?راه اندازی گلخانه شهرداری برای تکثیر گیاهان و نهال های سازگار منطقه با لوازم و سازه های گلخانه قبلی مستقر در پارک ملت که به دلیل ایجاد محوطه پارک بانوان، حذف گردید..
?احیاء و بازسازی پارک های محله ای موجود در سطح شهر‌
کاشت نهال و اصلاح فضای سبز در شهریور ماه..
?تغییر زمان آبیاری فضای سبز خیابانهای مرکزی سطح شهر از ساعات روزانه به بازه زمانی شب به دلیل حجم ترافیک..
?تعیین تکلیف منابع درآمدی میدان میوه و تره بار و تمدید قرارداد غرفه ها ..
?ساماندهی خودروهای میوه و تره بار مستقر در میادین و خیابانهای سطح شهر.
?ساماندهی صنوف مزاحم و ارائه طرح پیشنهادی شهرداری برای جانمایی مکانی درخارج از شهر جهت انتقال آنها..
?ساماندهی مراکز خرید ضایعاتی و ارائه طرح پیشنهادی شهرداری برای جانمایی مکانی در خارج از شهر جهت انتقال آنها.
?ساماندهی دست فروشان بازار و خیابان بعثت و انتقال دست فروشان روبروی مخابرات به مکان دیگری..
?ارائه طرح فرهنگ سازی برای تفکیک زباله های خشک و تر.
?ساماندهی محوطه ترمینال و ساختمان دفاتر شرکت های مسافربری.
?ساماندهی ناوگان تاکسیرانی سطح شهر.
?تعیین تکلیف ایستگاه میانی زباله در محله سه قلعه.
?راه اندازی یک دستگاه خودرو وانت با نصب تانکر آب برای شستشوی مخازن زباله..
?راه اندازی ناوگان سبک و سنگین معیوب موجود در نقلیه شهرداری با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن.

جلسه شماره۱مورخ  ۱۸/ ۵ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱- در خصوص تعیین ترکیب هیات رئیسه کمیسیون برنامه ریزی و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بحث و تبادل نظر گردید که باتفاق آراء آقای حامدشهرکی مقدم بعنوان رئیس ، آقای محمدحسین میرزایی بعنوان    نائب رئیس و آقای مسعود پودینه بعنوان منشی کمیسیون انتخاب گردید.

ضمنا”آقای مهدی سارانی ، آقای میثم جهانتیغ ، حمیدرضا بزی و خانم بتول بارانی بعنوان عضو اصلی کمیسیون    می باشند.

 

جلسه شماره ۲ مورخ۲۴/۵/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به تهیه لوازم اولیه پاکبانان و پرسنل فضای سبز (لباس ،دستکش ،ماسک ،کفش ،مواد عفونی کننده و… ) برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-مقرر گردید شهرداری در خصوص استفاده از مرخصی استحاقی پاکبانان مساعدت بیشتری نماید.

۳-مقرر شد شهرداری در خصوص نظارت و ساماندهی اجرائیات (پلیس ساختمان )برنامه ریزی و اقدام نماید.

۴-پیشنهادگردید شهرداری در خصوص واگذاری جمع آوری زباله خانگی به بخش خصوصی بررسی و طرح های پیشنهادی خود     را برای بررسی بیشتر به کمیسیون خدمات شهری ظرف مدت یکماه اعلام نماید.

۵-مقرر گردید با توجه به اینکه سازه و لوازم گلخانه قبلی شهرداری در پارک ملت ، همچنان در انبار موجود است و از طرفی به دلیل لزوم کاشت به موقع نهال در ایام فصل درخت کاری، شهرداری نسبت به جانمایی گلخانه با همان سازه قبلی در یکی           از املاک خود برنامه ریزی و اقدام نماید .

۶-مقرر گردید شهرداری نسبت به شناسایی پاکبانان نمونه و تشویق آنان در بازه زمانی مختلف به منظور ایجاد انگیزه در بین پرسنل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به رفع مشکلات و کمبود امکانات حوزه فضای سبز برنامه ریزی و اقدام نماید.

۸-مقرر شد شهرداری نسبت به احیاء پارک های محله ای با اولویت و در نظر گرفتن شرایط محله برنامه ریزی و اقدام نماید.

۹-مقرر گردید شهرداری در خصوص کاشت نهال و توسعه فضای سبز شهر در شهریور ماه برنامه ریزی و اقدام نماید .

۱۰-مقرر شد شهرداری نسبت به زمان آبیاری فضای سبز شهری خیابانهای اصلی با توجه به شرایط ترافیک معابر اصلی برنامه ریزی و حتی الامکان در ساعات پایانی شب برای آبیاری خیابانهای اصلی اقدام نماید.

۱۱-پیشنهاد گردید شهرداری با توجه به ناوگان فرسوده برای جمع آوری زباله خانگی ، نسبت به تمدید قرارداد خودروهای فعلی                  (تعداد ۸ دستگاه خاور بخش خصوصی )به مدت یکسال برنامه ریزی و اقدام نماید.

ضما” برای تائید قیمت نهایی قرارداد ،نظریه کارشناسی به این کمیسیون اعلام گردد.

۱۲-مقررگردید شهرداری نسبت به برآورد کارشناسی قیمت اجاره ماهیانه غرفه های میدان میوه و تره بار به نرخ روز به تعداد ۴۶ غرفه برای مدت یک سال پیگیری نماید و نمونه قرارداد مذکور برای بررسی تائید نهایی ظرف مدت یک ماه به این کمیسیون ارسال شود.

۱۳-مقرر شد شهرداری نسبت به برآورد هزینه ورود خودروهای سبک و سنگین به محوطه میدان میوه تره بار پیگیری و برای بررسی و تائید نهایی ظرف مدت پانزده روز به این کمیسیون اعلام نماید .

۱۴-مقرر گردید شهرداری نسبت به ساماندهی خودروهای فروش میوه در معابر سطح شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۱۵-مقرر گردید شهرداری در خصوص ساماندهی صنوف مزاحم ، طرح و پیشنهادی و مکان مدنظر را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

۱۶-مقررگردید شهرداری در خصوص ساماندهی مراکز خرید ضایعات در سطح شهر برنامه ریزی و طرح پیشنهادی خود را برای انتقال به خارج از شهر برای بررسی و تائید نهایی به این کمیسیون اعلام نماید.

ضمنا”اخطار لازم برای انتفال به خارج از شهر به متصدیان مراکز ضایعاتی به فوریت داده شود.

۱۷-مقررشد شهرداری نسبت به ساماندهی دست فروشان سطح بازار و همچنین دست فروشان خیابان امام خمینی (ره)           رو بروی اداره مخابرات و همچنین دستفروشان چهارراه دکترا برنامه ریزی و اقدام عاجل بعمل آورد.

۱۸-مقرر گردید شهرداری نسبت به ساماندهی دست فروشان میوه میدان یعقوب لیث ،بسیج، پادگان،و سایر نقاط شهر    برنامه ریزی و اقدام نماید.

۱۹-مقررشد شهرداری برای تفکیک زباله های شهری و باز یافت آنها و همچنین تفکیک زباله های خشک برنامه ریزی و طرح پیشنهادی خود را برای بررسی بیشتر و تصمیم گیری نهایی ظرف مدت یکماه به این کمیسیون اعلام نماید.

۲۰-مقرر گردید شهرداری در خصوص فرهنگ سازی تفکیک زباله ها درب منازل برنامه ریزی و اقدام نماید .

۲۱-مقرر شد شهرداری نسبت به ساماندهی محوطه ترمینال و لوازم مورد نیاز ساختمان دفاتر پایانه مسافربری                    برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲۲-مقرر گردید شهرداری در خصوص ساماندهی ناوگان تاکسی سطح شهر برای ارائه خدمات مطلوب به عموم شهروندان     در تمام مسیرها برنامه ریزی و اقدام نماید

-مقرر شد شهرداری در خصوص راه اندازی و استفاده از ایستگاه زباله در منطقه سه قلعه برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲۴-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به باز سازی دو دستگاه خودرو مزدا اجرائیات برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲۵-مقررگردید شهرداری نسبت به هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی برای تزریق واکسن کرونا  به پرسنل با اولویت پاکبانان و کارگران حوزه فضای

 

۲۶-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به پرداخت اضافه کار به همه پرسنل با نگاه خدمت و تلاش بیشتر در ساعات غیر اداری با رعایت انصاف برنامه ریزی و اقدام نماید .

۲۷-مقررشد شهرداری نسبت به نصب یک تانکر آب بر روی خودرو وانت به منظور شستشوی سطل های زباله سطح شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲۸-مقرر گردید شهرداری با توجه به درخواست های مردمی در محلات حاشیه شهر برای استقرار سطل زباله برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲۹-مقرر شد شهرداری با کمک گرفتن از امکانات موجود شهری بخش خصوصی ، بصورت مردمی ، نسبت به  پاکسازی و ساماندهی آنها اقدام نماید

.

۳۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به راه اندازی ناوگان سبک و سنگین موجود در نقلیه با کمترین هزینه برنامه ریزی                    و اقدام نماید.

 

جلسه شماره ۳ مورخ  ۳۰/ ۵ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-نامه شماره ۱۳۹۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۰ شهرداری زابل در خصوص تمدید قرارداد تعداد ۸ دستگاه  خاور شخصی (اجاره ماهیانه)برای جمع آوری زباله به مدت یکسال و همچنین تعداد ۴ دستگاه خاورشخصی    (اجاره ماهیانه) برای جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر به مدت ۲ ماه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با کلیات موضوع موافقت گردید.

-ضمنا مقرر شد یک نسخه از قرارداد به همراه جزئیات کامل و قیمت آن را برای تصویب به شورا ارسال نماید.

جلسه شماره ۴ مورخ ۶/۶/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-با توجه به زمان مناسب کاشت نهال در شهریور ماه هر سال در منطقه سیستان ، مقرر گردید  برنامه ریزی لازم برای کاشت نهال در بلوارها ، میادین و بوستان ها انجام شود.

۲-مقرر گردید برای بهره وری بیشتر و توسعه فضای سبز موجود ، از ظرفیت متخصصین دانشگاه زابل و سایر نهادها استفاده گردد.

۳-مقرر گردید از کارشناسان خبره مرکز تحقیقات کشاورزی بصورت مستمر برای شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه و راه اندازی گلخانه شهرداری استفاده شود.

۴-مقرر گردید برای جلوگیری از هدر رفت هزینه و منابع ، نسبت به شناسایی  نهال های سازگار با شرایط آب و هوایی شهر زابل و کمک گرفتن از افراد صاحب نظر اقدام گردد.

 

۷-مقرر گردید در مواقع ضرورت و نیاز به نیروی انسانی  با توجه به زمان کشت، از ظرفیت پرسنل نواحی   و سایر واحدهای اجرایی استفاده نماید.

۸-مقرر شد شهرداری نسبتح به هماهنگی با ادارات شهر زابل برای بهسازی و احداث باغچه های موجود در محدوده ادارات پیگیری و اقدام نماید.

۹-مقرر شد شهرداری از طریق فضای مجازی و رسانه های ارتباطی منطقه ، نسبت به تحقق شعار     (هر شهروند=کاشت یک درخت)در محلات مختلف شهر زابل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۱۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به نگهداری و آبیاری فضای سبز موجود شهر ، با یک برنامه ریزی دقیق اقدام نماید.

۸-مقرر شد شهرداری نسبت به هماهنگی با ادارات شهر زابل برای بهسازی و احداث باغچه های موجود در محدوده ادارات پیگیری و اقدام نماید.

۹-مقرر شد شهرداری از طریق فضای مجازی و رسانه های ارتباطی منطقه ، نسبت به تحقق شعار                              (هر شهروند=کاشت یک درخت)در محلات مختلف شهر زابل برنامه ریزی و اقدام نماید.

۱۰-مقرر گردید شهرداری نسبت به نگهداری و آبیاری فضای سبز موجود شهر ، با یک برنامه ریزی دقیق              اقدام نماید.

 

 جلسه شماره ۵ مورخ ۱۸/ ۶ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱-پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به راه اندازی کلانتری اجرائیات شهرداری زابل ظرف مدت یک ماه برنامه ریزی و اقدام نماید.

۲-مقرر گردید شهرداری نسبت به شناسایی و تعیین محدوده مجاز و غیر مجاز سد معبر در سطح شهر و همچنین اخذ عوارض از خودروهای میوه ظرف مدت یکماه برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۳-مقرر شد شهرداری نسبت به شناسایی تعیین مکانی در خارج از نقاط مسکونی برای انتقال کارگاه های ضایعاتی ظرف مدت یکماه اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴-مقرر گردید شهرداری نسبت به تعیین ساعت مشخص جمع آوری زباله خانگی در محلات مسکونی ظرف مدت ده روز برنامه ریزی، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵- مقرر شد شهرداری نسبت به مشخص نمودن لیست لیست نیروهای پاکبان در معابر و محلات سطح شهر و تعیین زمان حضور آنها برای نظافت ظرف مدت ده روز برنامه ریزی ،  اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۶- مقرر گردید شهرداری نسبت به وصول عوارض اصناف و کسبه سطح شهر ظرف مدت یکماه برنامه ریزی، اقدام  اعلام نتیجه نماید.

۷-مقرر شد شهرداری نسبت به هماهنگی با پلیس راهور برای اخذ عوارض خودروهای موجود در پارکینگ های سطح شهر ، هنگام ترخیص خودرو ظرف مدت یکماه پیگیری ،  اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۸-مقر گردید شهرداری با هماهنگی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان با توجه به مذاکرات دیدار حضوری ، نسبت به استفاده از زندانیان راه باز برای مشاغل پاکبان و فضای سبز شهرداری با انجام بیمه حوادث ظرف مدت یکماه پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۹-مقرر شد شهرداری  نسبت به هرس کردن درختان بلوار شهید میر حسینی با توجه به تداخل سیم های برق ظرف مدت ده روز پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۱۰-مقرر گردید در خصوص رفع سد معبر بازار مرکزی زابل ظرف مدت ده روز پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

جلسه شماره ۶ مورخ ۲۲/ ۶ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱مقرر گردید شهرداری (واحد حقوقی) نسبت به اخذ نظریه رسمی کارشناس رسمی دادگستری برای تمدید قرارداد سال ۱۴۰۰ به تعداد ۴۶ غرفه میدان میوه و تره بار ، با الگو برداری از مفاد قرارداد سال ۱۳۹۴ که به تایید و امضاء تمامی ۴۶ نفر رسیده ، ظرف مدت ده روز اقدام                     و برای بررسی و تصویب نهایی به این کمیسیون ارسال نماید.

 ۲-مقرر شد شهرداری تا حد امکان ، نسبت به رفع مشکلات و کمبود های میدان میوه و تره بار همکاری و اقدام نماید.

 

جلسه شماره ۷ مورخ ۲۸/ ۶ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به تمدید قرارداد اجاره ماهیانه غرفه ها برای سال ۱۴۰۰ با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید.

ضمنا”تاکید گردید شهرداری نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مفاد قرارداد پیشنهادی غرفه ها را برای تائید نهایی به این کمیسیون ارسال نماید .

۲-مقرر شد شهرداری با همکاری و مشارکت مستاجران غرفه های موجود ،نسبت به ایجاد سقف مناسب در آن محدوده اقدام نماید.

.

۴-مقرر شد مستاجران غرفه ها ،نسبت به رنگ آمیزی درب  غرفه ها بصورت متحدالشکل اقدام نمایند.

۵-مقرر گردید مستاجران غرفه ها ،نسبت به رعایت مباحث بهداشتی و جمع آوری زباله ها و رفع سد  معبر احتمالی ،همکاری و اقدام نمایند.                        

جلسه شماره ۸ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-مقرر گردید سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به تمدید اجاره ماهیانه غرفه های شرکت های مسافربری ترمینال برای سال ۱۴۰۰ با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری ،اقدام و اعلام نتیجه نماید. 

ضمنا”تاکید گردید سازمان حمل و نقل قیمت کارشناسی روز غرفه ها را برای تائید نهایی به این کمیسیون ارسال نماید.

 ۲-مقرر شد سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به اختصاص انشعاب برق مستقل برای تمامی غرفه های شرکت های مسافربری ترمینال از طریق اداره برق شهرستان پیگیری ،اقدام و اعلام نتیجه نمائید.

۳-مقرر گردید سازمان حمل ونقل شهرداری نسبت به استقرار دستگاه خود پرداز در محل دفاتر شرکت های مسافربری ترمینال با انجام مکاتبات اداری با بانک ها پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴-مقرر شد سازمان حمل و نقل شهرداری  نسبت به اتصال و فعال شدن خطوط تلفن دفاتر شرکت های مسافربری ترمینال از طریق اداره مخابرات شهرستان پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵-مقرر گردید سازمان حمل و نقل شهرداری نسبت به فعال شدن کارواش و تعویض روغن مجموعه ترمینال پیگیری، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۶-مقرر شد شهرداری نسبت به تعویض جداول محوطه ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به آسفالت محوطه ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۸-مقرر شد شهرداری نسبت به رنگ آمیزی جداول و زیبا سازی محوطه ترمینال برنامه ریزی ،و اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۹-مقرر گردید انجمن شرکت های مسافربری ترمینال زابل نسبت به ارائه طرح پیشنهادی برای ساخت فاز دوم ساختمان دفاتر شرکت های مذکور برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه به این کمیسیون نماید.

۱۰-مقرر شد سازمان حمل و نقل نسبت به نظم و ساماندهی ناوگان اتوبوس و همچنین ورود مسافران در محل درب ورودی ترمینال برنامه ریزی ،اقدام و اعلام نتیجه نماید.

جلسه شماره ۹مورخ ۱/ ۷ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱-مقرر گردید شهرداری در خصوص پرداخت اضافه کار به تمامی کارگران خدماتی (نیروهای پاکبان و            فضای سبز )که روزهای تعطیل و خارج از ساعت اداری کار می کنند بر اساس قوانین مربوط به اداره کار در نظر گرفته شود و به حساب افراد مشمول اضافه کار واریز گردد.

۲-مقرر شد شهرداری در خصوص پرداخت اضافه کار تمامی نگهبانان (حوزه حراست و فضای سبز )که به صورت هر ۲۴ ساعت در محل کار مشغول به خدمت می باشند براساس قوانین مربوط به اداره کار در نظر گرفته شود و به حساب افراد مشمول اضافه کار واریز گردد.  

                                                     جلسه شماره ۱۰مورخ۴/ ۷ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به بررسی ابعاد مختلف موضوع برای واگذاری فضای سبز ورودی شهر از سمت محدوده بلوار شهید نوری و بلوار شهید میرحسینی و همچنین ورودی شهر از سمت مشهد مقدس محدوده بلوار امام رضا (ع)و بلوار شهیدان دولتی مقدم به بخش خصوصی از طریق با شرکت های پیمانکاری مختلف با در نظر گرفتن صرف و صلاح شهرداری اقدام و ظرف مدت یکماه نتیجه اقدامات به این کمیسیون منعکس نماید.

۲-مقرر شد شهرداری نسبت به کاشت نهال در محدوده ورودی های شهر برنامه ریزی و اقدام نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری نسبت به کاشت نهال در محدوده خیابان پرستار برنامه ریزی و اقدام نماید .

 جلسه شماره ۱۱مورخ  ۱۸ / ۷ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-با توجه ابعاد مختلف ترافیکی ، عدم ایمنی لازم ، تصادفات فراوان در طول هر هفته و شرایط نامساعد در ورودی شهر ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به طراحی ، برنامه ریزی و احداث میدان در ورودی شهر زابل     از سمت جاده زهک در تقاطع بلوار باهنر و کمربندی آیت الله سیستانی پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه                   به این کمیسیون نماید.

جلسه شماره ۱۲ مورخ  ۱/ ۸/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-نامه شماره ۱۹۸۱۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۲۹ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای ابوالفضل میرشکار فرزند رضا بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲-نامه شماره ۱۹۸۲۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۳۳ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای غلامرضا اژدرپور فرزند رضا بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شماره ۱۳ مورخ  ۳/ ۸/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-نامه شماره ۲۰۰۳۵مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۷۸مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و خانم فرشته پرک فرزند قربان بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

  ۲-نامه شماره ۲۰۰۳۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۶۳۱ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای کاظم کیخوائی فرزند احمد علی  بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شماره ۱۴ مورخ  ۴/ ۸/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-نامه شماره ۲۰۰۳۴ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۷۶۶مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای محمدتقی گلوی فرزند عباسعلی بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

۲-نامه شماره ۲۰۰۳۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۱۹۷۶۷ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای غلامرضا صیادی فرزند عیسی  بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شماره ۱۵ مورخ  ۵/ ۸/۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-نامه شماره ۲۱۳۳۱ مورخ۲۵/۷/۱۴۰۰ سرپرست شهرداری زابل منضم به قرارداد شماره ۲۰۷۹۵ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۰ (قرارداد اجاره) منعقد شده فی ما بین شهرداری زابل و آقای رضا مشهدی فرزند علی اصغر بانضمام مدارک پیوست در جلسه کمیسیون مطرح و با اکثریت آراء به شرح مفاد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شماره ۱۶مورخ  ۱۵/ ۸ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱-با توجه به لزوم توسعه فضای سبز و پارک های سطح شهر و ایجاد مکان های سالم برای حضور خانواده ها ، بانوان              و اقشار مختلف جامعه ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به ارائه طرح به منظور احداث پارک خانواده شهر زابل (پارک بانوان و خانواده) در مساحتی حدود ۱۰۰۰۰متر مربع ( ده هزار متر مربع)ظرف مدت یک ماه برنامه ریزی ، اقدام              و اعلام نتیجه نماید.

۲-مقرر شد شهرداری پیشنهادات لازم برای تعیین تکلیف زمین جنب بانک کشاورزی مرکزی ظرف مدت یک ماه                    به این کمیسیون اعلام نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری نسبت انتقال اسناد مالکیت زمین جنب بانک کشاورزی ظرف مدت یک ماه پیگیری ، اقدام               و اعلام نتیجه نماید.

 

جلسه شماره ۱۷مورخ  ۲/ ۹ / ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 ۱-در ابتدای جلسه جناب آقای جدید الاسلام معاون محترم اعتباری شعب بانک رفاه کارگران استان ، جناب آقای کاظمی مسئول امور مشتریان بانک رفاه کارگران استان ، مدیران و کارشناسان شعب بانک رفاه حوزه زابل و شهردار محترم زابل در جلسه حضور یافتند. در این دیدار که به منظور تقویت روابط فی مابین شهرداری و بانک رفاه کارگران انجام گردید در راستای ارائه خدمات مطلوب به پرسنل شهرداری و عموم شهروندان ، بررسی امکان تسهیل در صدور انواع ضمانت های بانکی ، بررسی و امکان سنجی ظرفیت آن بانک به منظور مشارکت در طرحهای توسعه شهری ، نحوه اعطای تسهیلات به جامعه هدف شهرداری ، کسب اطلاع اعضای کمیسیون از آخرین خدمات قابل ارائه توسط شعب آن بانک ، راه های درآمدی و استفاده از ظرفیت های اقتصادی بانک رفاه و.. بحث وتبادل و نظر گردید. که مقرر گردید هر یک از طرفین بسته های پیشنهادی خدمات قابل ارائه برای همکاری های بیشتر را به صورت کتبی و طی یک ماه آینده به منظور بررسی ، ارزیابی و تصمیم گیری به طرف مقابل تقدیم نماید.

در پایان با توجه به درخواست اعضای شورای اسلامی شهر ، مقرر شد بانک رفاه کارگران استان در راستای ایجاد تعامل بیشتر و تقویت روابط ، نسبت به پرداخت تعداد پنجاه فقره تسهیلات پنجاه میلیون تومانی به نیروهای پاکبان شهرداری با ارائه تعهد باز پرداخت توسط شهرداری همکاری و مساعدت نماید.

۲-نامه شماره ۲۵۴۸۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ شهرداری منضم به مبالغ پیشنهادی به منظور ساماندهی دست فروشان میوه در نقاط مشخص شده توسط شهرداری مطرح و با اکثریت آراء موافقت گردیدد..ضمنأ به شرح ذیل می باشد

ردیف محل ساماندهی مبلغ مصوب شده
۱ زمین واقع در خیابان هیرمند نبش هیرمند ۱۷ بهای خدمات جهت  هر غرفه روزانه ۰۰۰/۱۰۰
۲ پارکینگ مجاور اداره برق واقع در بلوار باهنر بهای خدمات جهت هر خودرو روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۳ زمین حاشیه میدان یعقوب لیث جنب هتل آرام بهای خدمات جهت هر خودرو (غرفه) روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۴ زمین حاشیه میدان یعقوب لیث ورودی به بلوار میرحسینی بهای خدمات جهت هر خودرو (غرفه) روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۵ کلیه مکانهای جدید جهت ساماندهی خودروها بهای خدمات روزانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال
۶ اخذ جریمه در مکانهای غیر مصوب (تعیین نشده ) بهای خدمات روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

جلسه شماره ۲۱ مورخ  ۲۱/۱۰  /۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-مقرر گردید شهرداری نسبت به تشکیل اتاق فکر برای راهبری پروژه های شهری (بویژه حوزه           فضای سبز) با حضور کارشناسان امر ، اساتید دانشگاه ، اعضای شورای اسلامی شهر ، و  سایر افراد            موثر جامعه ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲-مقرر شد با توجه به اعلام آمادگی آقای شاهوردی برای تحویل دو هزار اصله نهال برای کاشت               در اسفند ماه بصورت کار خیرو عام المنفعه ، شهرداری ضمن تقدیر از این بزرگوار  ،  همکاری و مشاوره لازم برای تهیه انواع نهال های سازگار با منطقه ، نسبت به کاشت آن در نقاط مختلف برنامه ریزی ،      اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۳-مقرر گردید شهرداری با در نظر گرفتن تمام شرایط و جوانب حوزه شهری و اخذ نظریات کارشناسان حوزه فضای سبز ، نسبت به تهیه نقشه آینده برای توسعه و نگهداری فضای سبز شهری برنامه ریزی ،             اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۴- مقرر شد شهرداری نسبت به تهیه المان های متناسب با شرایط منطقه برای نصب در میادین                به منظور پویایی و شکوفایی شهر ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۵-مقرر گردید شهرداری نسبت به تولید و نگهداری نهال در گلخانه اختصاصی خود ، برنامه ریزی ،          اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۶-مقرر شد شهرداری از انجام کارهای متفرقه و پراکنده به جد خودداری نموده و برای توسعه              فضای سبز شهری بصورت برنامه منظم ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۷-مقرر گردید شهرداری نسبت به انتخاب یک بلوار برای ساماندهی حوزه فضای سبز با محوریت حضور اساتید دانشگاه و فعالین اجتماعی ، برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۸-مقرر شد شهرداری برای تقویت روحیه شهری و حفظ منظر و زیباسازی محیط شهری از سنگ ها و شن های رنگی برای تزئین بلوار ها ، میادین و  پارک های محله ای استفاده نموده و  اعلام نتیجه نماید.

۹- مقرر گردید شهرداری با همراهی اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه فضای سبز برای چشم انداز  آینده ، نسبت به طراحی و  بستر سازی مناسب خاک فضای سبز موجود شهری ، برنامه ریزی ، اقدام و                           اعلام نتیجه نماید.

۱۰ مقرر  شد شهرداری در خصوص تهیه و کاشت نهال سازگار  با منطقه در اسفند ماه بصورت ویژه برای بلوارها ، میادین و  پارک های محله ای برنامه ریزی ، اقدام و به قید فوریت اعلام نتیجه نماید.

                            جلسه شماره ۲۲ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-نامه شماره ۳۳۲۷۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص استفاده از خودرو وانت بخش خصوصی ویژه واحد فضای سبز برای انجام امورات کاری حوزه فضای سبز به منظور خدمات رسانی به تمام مناطق شهری مطرح و باتفاق آراء با استفاده از خودرو وانت بخش خصوصی بصورت اجاره ماهیانه برای مدت ۱۲ ماه                   موافقت گردید.

جلسه شماره ۲۳ مورخ ۱۳/ ۱۱/ ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-با توجه به اهمیت بلوار دانشگاه ، وجود دانشگاه زابل و دانشگاه آزاد اسلامی دارای اهمیت خاصی بوده و در طول روز شاهد تردد دانشجویان شهر زابل به جاده بنجار و همچنین وجود روستاهای فراوان و تردد بخشی از خودروهای مسیر شهرستان هیرمند از بلوار دانشگاه و ابعاد مختلف ترافیکی ، عدم ایمنی لازم و تصادفات فراوان در طول هر هفته و فاصله با دوربرگردان واقع در محدوده اداره راه و شهرسازی ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به طراحی ، برنامه ریزی و احداث میدان در محل تقاطع بلوار دانشگاه و کمربندی آیت الله سیستانی ، پیگیری ، اقدام لازم و اعلام نتیجه به این کمیسیون نماید.

۲-با توجه به در پیش بودن ایام درختکاری و لزوم برنامه ریزی و گسترش فضای سبز شهری                     و همچنین نگهداری و ساماندهی فضای سبز موجود شهر زابل ، مقرر گردید شهرداری نسبت                  به برنامه ریزی برای تهیه نهال ، گل و گیاه به میزان کافی برای کاشت در بلوارها ، میادین ، پارک ها ،        و بوستان های محله ای پیگیری ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

جلسه شماره ۲۴ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

۱-با توجه به نیاز منطقه سیستان به مکان مناسب فاز ۲ میدان میوه و تره بار با شرایط و استانداردهای روز و همچنین شرایط مکان فعلی میدان میوه ، پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به دعوت از بخش خصوصی برای احداث فاز دوم میدان میوه و تره بار شهرداری زابل با مشارکت طرفین پیگیری ، اقدام                     و اعلام نتیجه نماید.

جلسه شماره ۲۵ مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۰ كميسيون برنامه ريزي وخدمات شهري

 

۱-مقرر گردید برای ارائه خدمات مطلوب به عموم شهروندان و استفاده از امکانات به روز به منظور گذراندن اوقات فراغت فرزندان جامعه سیستان ، شهرداری سوله پارک ملت را صرفا با کاربری مجتمع شهربازی و رفاهی و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برنامه ریزی ، اقدام و اعلام نتیجه نماید.

۲-نامه شماره ۳۷۲۹۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری در خصوص تمدید قرارداد تعداد هشت دستگاه              خاور کمپرسی بخش خصوصی برای جمع آوری زباله خانگی به مدت یکسال دیگر از تاریخ ۱/۱۲/۱۴۰۰                 مطرح و با کلیت قرارداد ماهیانه با اکثریت آراء موافقت گردید.

ضمنا تاکید گردید شهرداری ، مفاد قرارداد پیشنهادی را برای بررسی و تصویب نهایی ، به این کمیسیون ارسال نماید